Okná a dvere

Cieľom našej firmy je:
        DODÁVAŤ OKNÁ VYSOKEJ KVALITY, KTORÉ BY SLÚŽILI ZÁKAZNÍKOM K ICH PLNEJ SPOKOJNOSTI DLHÉ ROKY
Našim krédom je:
        DODÁVAŤ ZÁKAZNÍKOM OKNÁ A DVERE ESTETICKÉ, V EURÓPSKOM ŠTANDARDE KVALITY A V PRÍSTUPNEJ CENE

Profil SOFTLINE (10 mm) - novinka v oblasti výroby eurookien:
SOFTLINE v angličtine znamená mäkká jemná línia, čiže v našom ponímaní oblá "hrana". Naše okno s profilom softline je reakcia na zvrat v trende predaja úžitkových výrobkov. Trend zaoblených línií a hrán je jasne badateľný napr. v konštrukcii áut, nábytku, alebo vo filozofii feng-shui. Najdôležitejším argumentom pri tomto profile je, že nedochádza k prebrúseniu impregnačného nánosu na hranách a laky či farby je možné naniesť rovnomerne. To má pozitívny vplyv na predĺženie životnosti náteru i samotného okna.
Špeciálne vyprofilovaná zasklievacia lišta, tiež softline, zabezpečuje vyššiu bezpečnosť proti vlámaniu prostredníctvom vtlačenia izolačného skla do vnútra. Profil softline znamená jednoduchšiu údržbu okna.

Jednorámová konštrukcia okna:
Je tvorená zlepením troch vrstiev pri dodržaní presnej vlhkosti dreva (10-14%) počas procesu lepenia s možným rozpätím vlkosti jednotlivých častí max 2%. Všetky vrchné lamely sú radiálneho rezu v celých dĺžkach - nie sú nadpájané a sú bez anatomických vád dreva. To zaručuje tvarovú stabilitu koštrukcie kona.
Štandardné vloženie stĺpika medzi dvoma okennými krídlami u oknie viackrídlových zabezpečuje stabilitu a trvácnosť koštrukcie.

Termoodkvapnica nemeckej fyrmy GUTMAN:
Jej hlavnou úlohou je odviesť dažďovú vodu z priestoru medzi krídlom a rámom v spodnej časti okna. V porovnoaní so štandardnou odkvapnicou zabezpečí lepšiu ochranu pred prienikom chladu v dôležitej časti okna. Posúva kladnú tepelnú zónu smerom von, čím nedochádza k primŕzaniu celoobvodového tesnenia k odkvapnici a k stečeniu skodndenzovanej vlhkosti do interiéru. Vzdušná vlhkosť môže kondenzovať iba vo vnútri odkvapnice, na jej hliníkových častiach a tá následne odteká cez perforované otvory. Ďalšou výhodou je, že spodná časť termoodkvapnice nedosadá na rám okna, čím zabezpečuje jeho odvetranie.

Tesnenia:
Z vonkajšej strany je použitý trvalo elastický silikónový tmel, ktorý dôkladne chráni pred poveternostnými vplyvmi. Z vnútra sa používa špeciálne tesnenie (umožňujúce tzv. suché zasklenie), ktoré zvyšuje estetiku okna. Tesnenia na báze ekologických materiálov nemeckej firmy HPP Primo chránia pred vetrom a dažďom, tiež vlhkom a inou nepriazňou počasia. Riešenie dvoch tesnení nie je nutné. Umiestnenie druhého tesnenia by zastavilo prirodzenú cirkuláciu medzi vnútrom a vonkajškom.

Farby a laky:
Štandardne použité ekologické, na báze vody založené laky najnovšej generácie, svetového výrobcu nemeckej firmy ADLER. Akokoľvek dobre sú okná na začiatku ošetrené a nalakované, je potrebné ich povrch renovovať. Životnosť lakovaného povlaku záleží od viacerých aspektov (napr. kvalita a hrúbka nánosu, umiestnenie okna v ostení obvodového múra, výšky, jeho prekrytia strieškou, svetovej strany, lokality, regiónu, atmosferických vplyvov...). Preto je potrebné vykonávať kontrolu stavu lakovanej vrstvy (hlavne z vonkajšej strany) a v prípade potreby, ale aspoň raz za 6 rokov vykonať náter. Zabezpečíte si tak dlhodobé zachovanie funkčnosti aj krásy Vášho okna.
Pre zvýšenie životnosti náteru odoprúčame jedenkrát v roku ošetriť okná špeciálnymi prostriedkami na drevo.

Doplnky:
Na požiadanie zákazníka montrujeme:

  • priečky - konštrukčné, dekoratívne, v skle, odoberateľné,
  • sklá - bezpečnostné, rôzne dekoratívne, reflexné a farebné,
  • odvetrávaciu mriežku